Antal lediga platser just nu: 3 st för män och 2 st för kvinnor på Comvia (Comestas Stödboende på Brobygatan i Malmö). 3 platser på Hermodsdal. 3 platser på Rosengård. Inga lediga platser på Kulladal. Uppdaterat: 2019-12-12.

Letar ni efter kollektiven?

Comesta nya medlemmar i Fastighetsägarna Sofielund BID

Comesta nya medlemmar i Fastighetsägarna Sofielund BID

Publicerades 18 April, 2017
Comesta är sedan mars månad medlemmar i Fastighetsägarna Sofielund som har som uppgift att lyfta området Sofielund. Fastighetsägare Sofielund bildades 2014 på initiativ av Fastighetsägarna Syd och Malmö stad. Föreningen är öppen för alla som äger fastigheter i området, både hyreshus, lokaler och bostadsrättsföreningar. Ett av målen är att området ska präglas av en seriös fastighetsförvaltning. Vi välkomnar också byalag, företag och verksamheter som medlemmar i föreningen. Tillsammans med de boende och staden vill vi fortsätta att utveckla Sofielund till en attraktiv del av Malmö, en stadsdel där alla kan känna sig trygga och stolta. En av grundstenarna när föreningen bildades var BID-modellen. BID står för Business Improvement Districts som är en modell för kommersiella fastighetsägare som vill samverka för att tillsammans satsa på och förbättra ett område. Modellen har utvecklats i USA och Kanada, där det finns en tvingande lagstiftning för hur arbetet i så fall ska bedrivas. Fastighetsägarna och Malmö stad betalar I Sofielund har vi valt en frivillig modell där BID står för Boende, Integration och Delaktighet. Medlemmarna i föreningen betalar en medlemsavgift och en serviceavgift. Malmö stad finansierar en utvecklingsledare och administration, eftersom man ser med stort intresse på det här arbetet. Läs mer på: www.fastighetsagaresofielund.se
Har ni en fråga eller något ni vill säga om nyheten?
Lämna då en kommentar så skriver vi tillbaka inom kort.